Anasayfa / GÜNDEM / Çanakkale İl Özel İdaresi 5 Yıldızlı Otel Yapımını İhaleye Çıkardı
Çanakkale İl Özel İdaresi 5 Yıldızlı Otel Yapımını İhaleye Çıkardı

Çanakkale İl Özel İdaresi 5 Yıldızlı Otel Yapımını İhaleye Çıkardı

Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 12 bin metrekare turizm tesis alanı imarlı arsaya 5 yıldızlı otel yapım işini ihaleye çıkardı.

Turizm amaçlı yaptırılacak en az 200 yatak kapasiteli en az beş yıldızlı uluslararası oteller zincirine bağlı otel ve turistik tesis, yıllık 90 bin TL’den 49 yıllığına kiralanacak.

Çanakkale İl Özel İdaresi’nin düzenleyeceği ihale, 8 Temmuz 2014 Salı günü saat 13.30’da Kayserili Ahmet Paşa Caddesi Valilik Yanı Hükümet Konağı bahçesi Çanakkale adresindeki Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binasının 4. katında bulunan İl Encümeni’nde gerçekleştirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan şöyle;

Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeni Başkanlığından:

Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait, İlimiz, Merkez Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan tapunun; 870 ada, 170 parselde kayıtlı, 12.000 m2’lik Turizm Tesis Alanı imarlı arsaya, ihale şartnamesinde belirtilen şartlarla, üzerinde turizm amaçlı “En az 200 yatak kapasiteli en az Beş Yıldızlı Uluslararası Oteller Zincirine Bağlı Otel ve Turistik Tesis” yapılmak üzere, yatırım gerçekleştirilerek ve Turizm Yatırım Belgesi / Turizm İşletmesi Belgesi alınarak işletilmek üzere, yerli veya yabancı girişimcilere 49 yıllığına kiraya verilecek olup, ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 35. maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif 40. madde gereğince açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 – Kiralama ihalesi 08.07.2014 Salı günü saat 13.30’da Kayserili Ahmet Paşa Caddesi Valilik Yanı/Çanakkale adresindeki Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binası 4. katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

2 – Yıllık kira muhammen bedeli 90.000,00 TL. (Doksanbin Türk Lirası.)’dır.

3 – Taşınmaz ihalesi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak (konsorsiyum veya iş ortaklığı) başvurulabilir.

4 – İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler.

a) Dilekçe

b) Beyanname ve eki Bilgi Formu

c) Gerçek kişilerin güncel ikametgah Belgesi. (Tüzel kişilerin ise 2014 yılı içinde alınmış oda sicil kayıt örneği)

d) Tüzel kişiliklerin son ortaklık yapısını gösterir ticaret sicili gazetesi aslı veya noter onaylı örneği,

e) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ihtiva eden (Banka teminat mektupları limitiçi ve süresiz olacaktır.) geçici teminatı (49 yıllık tahmini kira bedelinin %3 ü olarak hesaplanmış olup) olan 132.300,00 (Yüzotuzikibinüçyüz Türk Lirası) tutarındaki belgeyi.

f) Yeminli Mali Müşavirce veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak mali değerlendirme raporu.

h) Ortak girişim olarak başvurulması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesini.

i) Şartname bedeli olan 500 TL yi Çanakkale İl Özel İdaresinin Çanakkale Ziraat Bankası Kordon Şubesi nezdindeki TR440001000813121575925002 nolu hesabına yatırdığına dair Banka Dekontunu,

j) İdareden alınacak olan “Asgari 200 Yatak Kapasiteli ve Asgari Beş Yıldızlı Otel ve Turistik Tesis Yeri Kiralama İhale Şartnamesi” ve eklerini okuduğunu, şartlarını kabul ettiğini belirterek her sayfayı okuyup imzaladıkları şartname örneğini,

k) Örneği şartnamede belirtilen kapalı zarf içinde teklif mektubunu,

l) Şartnamenin ekinde yer alan ( Ek-6) TAAHHÜTNAME formunun noter onaylı aslını,
İhale günü olan 08.07.2014 günü saat 13.30’a kadar, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi Valilik Yanı Hükümet Konağı bahçesi Çanakkale adresindeki Çanakkale İl Özel İdaresi hizmet binasının 4. katında bulunan İl Encümeni görevlilerine belge karşılığından teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanda belirtilmeyen ancak ihale için idareye verilmesi gereken diğer tüm bilgi ve belgeler Türkçe olacaktır. (Ayrıntılar Şartname ekinde belirtilmiştir.)

5 – Müracaat aşamasında ayrıntılı bilgi ve belgeler İl Özel İdaresi-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü – ÇANAKKALE adresinden alınabileceği gibi Çanakkale İl Özel İdaresinin www.cioi.gov.tr isimli web sitesinden de incelenebilir.

6 – Bu duyuru kapsamında yapılacak kiralama işinde “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu” ve ‘‘Asgari 200 Yatak Kapasiteli ve Asgari Beş Yıldızlı Otel ve Turistik Tesis Yeri Kiralama İhale Şartnamesi-Kiralama Özel Şartnamesi ve Teknik Şartname” hükümleri uygulanır.

7 – İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlginizi Çekebilir

Rixos Premium Dubai’nin Odaları Hotelya İmzası Taşıyor

Rixos Premium Dubai’nin Odaları Hotelya İmzası Taşıyor

Otel, AVM, hastane, restoran, ofis, cafe ve mağazalar için hareketli ve sabit mobilya tasarım ve …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir